Belasting

Fiscale Oudedagsreservering

Wat is een Fiscale Oudedags Reserve (FOR)? Handige uitleg over de werking van Fiscale Oudedags Reserve (FOR)!

Voor ondernemers die een eenmanszaak of een VOF hebben is de FOR regeling bedacht; een afkorting voor fiscale oudedagsreserve. Het is namelijk voor mensen die een eenmanszaak hebben niet mogelijk pensioenreserve op te bouwen. Door de FOR regeling toe te passen kunt u jaarlijks maximaal 12% van de winst van uw onderneming aftrekken.

Voldoet u aan het urencriterium en hebt u aan het begin van het kalenderjaar nog niet de AOW-leeftijd (in 2013: 65 jaar en 1 maand) bereikt? Dan kunt u een deel van de (in een kalenderjaar) behaalde winst toevoegen aan uw oudedagsreserve. Dit betekent dat u dan een bepaald bedrag van de winst mag aftrekken.

De toevoeging aan uw oudedagsreserve over een kalenderjaar is 12% van de winst, met in 2013 een maximum van € 9.542. De toevoeging vermindert u met de pensioenpremie die u al van de winst hebt afgetrokken. De toevoeging is maximaal het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar uitkomt boven de oudedagsreserve aan het begin van het kalenderjaar.

Mocht u echter met uw bedrijf stoppen dan moet u wel iets doen met het geld wat u door deze jaren heen heeft gereserveerd. Er zijn twee basismogelijkheden:

U kunt ofwel belasting over het bedrag betalen (max 52%). Daarvoor kunt u een FOR-spaarverzekering afsluiten die het bedrag wat u aan de fiscus schuldig bent compenseert op het moment van afrekening.

Een andere mogelijkheid is een lijfrentepolis. Die is dan niet langer aftrekbaar, maar u hoeft dan niet direct belasting te betalen. U kunt zowel een directe als een uitgestelde lijfrente kiezen.