Advies

Advies algemeen

A&A Cadena geeft desgewenst advies aan starters en bestaande ondernemingen over vele onderwerpen zoals het opzetten van een administratie, de juridische vorm van uw bedrijf, de belastingaangiftes voor de omzetbelasting of de inkomstenbelasting, het opstellen en beoordelen van de jaarrekening, of zaken als het invullen van een var.

Coaching Startende Ondernemers

Bij het oprichten van een onderneming is een goede voorbereiding van ‘levensbelang’. Het lukraak beginnen zonder nagedacht te hebben over een ondernemingsplan, de te volgen strategie en een planning voor de aankomende jaren leidt al snel tot problemen. Goed inzicht in het financieel reilen en zeilen van een onderneming kan het verschil maken tussen een mooie winst en een faillissement. Een goede administratief en fiscaal adviseur kan dan onmisbaar zijn voor het bedrijf.

De administratie uitbesteden

Het voordeel van het inhuren van een boekhouder is dat zij je administratie op jou en jouw bedrijf afstemmen. Er wordt gekeken naar jouw onderneming en hoe je de relatie met belastingdienst en overheid zo voordelig mogelijk kunt inrichten. Door de juiste hulp in te schakelen kun je wellicht vele euro's besparen. Vooral wanneer je zelf weinig kennis van boekhouden hebt, kan het nuttig zijn hulp in te roepen van een financieel adviseur.

De jaarrekening opstellen en/of controleren

Voor verschillende ondernemingsvormen, zoals bijvoorbeeld een besloten vennootschap (bv), is het deponeren van de jaarrekening verplicht. Bij het niet tijdig deponeren riskeer je een boete. In het geval van een faillissement kun je zelfs persoonlijk aansprakelijkheid zijn voor de schulden van de onderneming. Een eenvoudige jaarrekening zonder een accountantsverklaring kan door een boekhouder worden opgesteld. Betreft het echter een complexe boekhouding of is een accountantsverklaring verplicht, dan zul je de hulp van een accountant moeten inroepen.

Voor ZZP-ers en eenmanszaken is een jaarrekening niet verplicht. Toch kan ook voor hen een jaarrekening handig zijn. Bijvoorbeeld bij een hypotheekaanvraag, bij het afsluiten van een leasecontract of bij een controle door de belastingdienst.

Hoe zit het met belastingen

Als ondernemer en als particulier krijg je te maken met soms ingewikkelde fiscale wet- en regelgeving. Wij houden u op de hoogte van alle voor u van belang zijnde regels en wetten en wij geven u belastingtips. Denk hierbij aan het benutten van verschillende loonkostensubsidies, het gebruik maken van investeringsregelingen, de Kleine Ondernemersregeling BTW maar ook mogelijkheden van belastingbesparing met betrekking tot de gehanteerde rechtsvorm van uw onderneming. Wanneer nodig corresponderen wij met de belastingdienst of dienen wij een bezwaarschrift in.