Nieuws

kleineondernemersregeling 2020

Een nieuwe kleineondernemersregeling

  03.05.2019  /    Categorie: KOR  /     Tags: ZZP,KOR

Vanaf 1 januari 2020 wordt de huidige kleineondernemersregeling vervangen door een nieuwe. In plaats van korting op de btw, kunt u vanaf 2020 kiezen voor vrijstelling.

Wat verandert er met de komst van de nieuwe kleineondernemersregeling?
Gaat u gebruikmaken van de nieuwe kleineondernemersregeling, dan hoeft u geen btw-aangifte meer te doen. Daarvoor gelden wel 2 voorwaarden. Uw omzet mag niet hoger zijn dan € 20.000 per kalenderjaar. En uw bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn.

Maar er verandert meer. De huidige kleineondernemersregeling is alleen voor natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen. Vanaf 2020 kunnen ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en bv’s, gebruikmaken van de nieuwe kleineondernemersregeling.

Stel, ik kies vanaf 2020 voor de nieuwe regeling – wat zijn de gevolgen?
U doet geen btw-aangifte meer.
U brengt geen btw meer in rekening bij klanten.
U kunt de btw die andere ondernemers bij u in rekening brengen, niet meer aftrekken of terugvragen van de Belastingdienst.
U moet uw omzet wél bijhouden in uw administratie.
Vanaf het moment dat u deelneemt aan de nieuwe kleineondernemersregeling, geldt de vrijstelling voor ten minste 3 jaar.

Kan ik me al aanmelden voor de nieuwe kleineondernemersregeling?
Nog niet. Aanmelden kan vanaf 1 juni 2019. Met een formulier dat dan op onze site staat. Wilt u vanaf 1 januari 2020 gebruikmaken van de regeling? Zorg dan dat uw aanmelding vóór 20 november 2019 bij ons binnen is.

Hebt u nu een ontheffing van administratieve verplichtingen voor de btw? Dan hoeft u zich niet zelf aan te melden

Wij melden u automatisch aan voor de vrijstelling. U ontvangt hierover van ons een aparte brief. Daarin leest u ook wat u moet doen als u níet gebruik wilt maken van de vrijstelling.

Meer weten over de nieuwe regeling?
Uiterlijk 1 juni 2019 vindt u meer informatie op de belastingsite: kleineondernemersregeling-vanaf-2020

var eindigt

VAR definitief exit per 1 mei: wat nu?

  02.04.2016  /    Categorie: VAR  /     Tags: ZZP, VAR

Na veel getouwtrek is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de afschaffing van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben tot 1 mei 2017 de tijd om modelovereenkomsten te maken die de Belastingdienst goedkeurt of om maatregelen te treffen waaruit blijkt dat de arbeidsrelatie geen dienstbetrekking is.

Nietsdoen is in ieder geval geen optie, want de Belastingdienst kan naheffen met terugwerkende kracht tot 1 mei 2016, als u niets heeft ondernomen en er blijkt achteraf sprake te zijn van een dienstbetrekking. De Belastingdienst heeft een handreiking gemaakt waarin de kaders staan die zij gebruikt om voorgelegde overeenkomsten te beoordelen.

Aan de hand van de volgende 4 vragen wordt bepaald of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden of niet.

1. Is er sprake van een gezagsverhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer?
2. Bestaat er een plicht voor de opdrachtnemer om de arbeid persoonlijk te verrichten?
3. Is er sprake van loonbetaling en een loondoorbetalingsplicht?
4. Wordt de arbeidsrelatie volgens de wet aangemerkt als een ‘echte’ dienstbetrekking dan wel als een ‘fictieve’ dienstbetrekking?

Heeft u de vragen 1 tot met 3 of in ieder geval vraag 4 beantwoord met ‘ja’, dan is er volgens de Belastingdienst sprake van een arbeidsovereenkomst. Dit heeft tot gevolg dat de opdrachtgever dan als werkgever loonheffingen moet inhouden en betalen. De Belastingdienst lijkt echter deze handreiking niet voor u als opdrachtgever en ZZP’er te hebben gemaakt, want waarschijnlijk zijn deze vragen niet zo eenvoudig door u te beantwoorden. Er wordt veel verwezen naar wetgeving en rechtspraak. Daarom is het raadzaam een adviseur in te schakelen.

Fouten in goedgekeurde modelovereenkomsten
Het blijkt dat de Belastingdienst overeenkomsten heeft goedgekeurd waarin staat dat de opdrachtnemer de opdrachtgever vrijwaart voor eventuele boetes of naheffingen van de Belastingdienst. Een opdrachtgever mag de loonheffing verhalen, maar de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zvw niet. Een dergelijk verhaalbeding in een overeenkomst is nietig. Verhaalt u als opdrachtgever de premies toch, dan kunt te maken krijgen met een gevangenisstraf of een geldboete.

Herstel op komst
Staatssecretaris Wiebes heeft toegezegd dat de Belastingdienst bij de beoordeling van voorgelegde overeenkomsten voortaan verder zal kijken dan alleen de bepalingen die van belang zijn voor de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking. Er komt een uitgebreide juridische toetsing die gereed zal zijn in het vierde kwartaal van 2016.

Alle niet-fiscale bepalingen die overduidelijk fout zijn, worden voor zover mogelijk al eerder uit de overeenkomsten gehaald. Het betreft de volgende overeenkomsten: - inhuur externe deskundigheid; - muziekonderwijzer; - tennisleraar; - tandheelkundige dienstverlening; - vervoersovereenkomst eigen rijder individueel; - tijdelijke waarneming verloskundige; - thuiszorg via zorginstelling; - praktijkmedewerking tandartsen; - praktijkwaarneming tandartsen; - incidentele waarneming huisarts; - duurwaarneming huisarts.

Webinar
Freelance.nl biedt vanaf 10 mei 2016 een webinar aan over de VAR. Tijdens dit webinar behandelen belastingadviseurs van de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs de nieuwe regels omtrent de VAR.

zzp zelfstandigenaftrek

Kabinet wil groei ZZP’ers indammen

  01.11.2014  /    Categorie: ZZP  /     Tags: ZZP, belasting

Dit artikel is verschenen op nu.nl op 28 oktober 2014

Het kabinet is bezig met plannen die de groei van het aantal zzp’ers moet doen afnemen. 

Dat meldt het Financieele Dagblad dinsdag op basis van interne stukken. De eerste beleidsvoorstellen komen rond 1 december, aldus de krant.

Het aantal zelfstandigen is sinds 2009 fors gestegen van 632.000 naar 800.000. Dat kost de overheid geld, omdat zzp’ers minder belasting betalen. Het kabinet zou daarom vooral afwillen van de zelfstandigenaftrek, die de overheid per jaar zo'n 1,8 miljard euro kost.

Andere regelingen die mogelijk worden geschrapt zijn de startersaftrek en de mkb-winstvrijstelling, zo meldt de krant. Door die regelingen betalen veel zelfstandigen bijna geen belasting over de eerste 24.000 euro die ze per jaar verdienen. Verder moet het minder aantrekkelijk worden voor werkgevers om zelfstandigen in te huren. Dat wil het kabinet doen met de Beschikking geen Loonheffingen (BGL), de opvolger van de zogenoemde Verklaring Arbeidsrelatie (VAR).

Door de BGL moeten straks beide partijen bekijken of hun arbeidsrelatie hoort te leiden tot afdracht van loonheffingen. Nu is alleen de zzp’ers verantwoordelijk. Dit moet helpen om schijnconstructies beter te bestrijden.

Nog niet af
Het kabinet ontkent bezig te zijn met het terugdringen van het aantal zzp’ers terug. Wel studeert een onafhankelijke ambtelijke werkgroep op de positie van zzp’ers op de arbeidsmarkt. Het rapport van deze werkgroep is nog niet af, dus het kabinet "kan er nog niks van vinden".

De ambtelijke werkgroep, bestaande uit medewerkers van diverse ministeries, het Centraal Planbureau en een onafhankelijke voorzitter, moet nagaan hoe het komt dat het aantal zzp’ers zo is gegroeid. Ook moeten de ambtenaren onder meer analyseren welke gevolgen het toenemend aantal zzp’ers heeft voor de economische ontwikkeling, het stelsel van sociale zekerheid en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën.

bron: nu.nl | 28.10.2014
zzp pensioenfonds

Eindelijk pensioenfonds voor ZZP’ER

  20.06.2014  /    Categorie: ZZP  /     Tags: ZZP, pensioen

Dit artikel is verschenen op de website van ZZP Nederland op 19 juni 2014 met titel: "ZZP Pensioenfonds kan op 1-1-2015 van start"

APG is verkozen tot beoogd uitvoerder van het ZZP-pensioenfonds. De samenwerkende ZZP-organisaties tekenen binnenkort een intentieverklaring met APG over de uitvoering van het nieuwe pensioenfonds voor ZZP’ers. Dit pensioeninitiatief combineert de voordelen van individuele keuzevrijheid en de kracht van het collectief.

 • Zzp’ers kunnen geheel naar eigen inzicht flexibel en vrijwillig bedragen inleggen en op de zelf bepaalde pensioenleeftijd, tussen de 60 en 70 jaar, kiezen voor een pensioenuitkering met een looptijd van 10, 15 of 20 jaar;
 • Zzp’ers kunnen zonder poespas deelnemen in een transparante en simpele regeling en indien gewenst gebruik maken van een beperkt aantal overzichtelijke keuzemogelijkheden; 
 • Het opgebouwde vermogen kan bij langdurige arbeidsongeschiktheid worden aangesproken;
 • Het opgebouwde vermogen is niet opeisbaar voor derden en het pensioen maakt geen onderdeel uit van de vermogenstoetsen;
 • Door gebruik te maken van de kracht van het collectief is dit initiatief beschikbaar tegen significant lagere kosten dan vergelijkbare individuele producten;
 • De regeling is ook aantrekkelijk voor mensen die een beperkt bedrag inleggen doordat er zeer lage administratiekosten worden gerekend.

De intentieovereenkomst met APG is gebaseerd op het feit dat APG kan voldoen aan de eisen die de samenwerkende zzp-organisaties hebben geformuleerd. Daarmee hebben we er vertrouwen in dat de regeling in januari 2015 van start kan gaan.

De samenwerkende zzp-organisaties en APG werken in de komende periode de nadere details en de manier waarop het pensioeninitiatief concreet wordt uitgevoerd, verder uit. Daarnaast worden stichtingsbestuur en inspraak van de deelnemers nader vastgesteld, waarbij het uitgangspunt is dat het een regeling voor én door zzp’ers is.

Deze collectieve pensioenregeling is mogelijk geworden dankzij een jarenlange lobby van de samenwerkende zzp-organisaties voor de aanpassing van de wet- en regelgeving. De toezeggingen van het Kabinet zijn duidelijk; de zzp-organisaties zullen de vertaling in wet- en regelgeving nadrukkelijk volgen.

bron: ZZP nederland | 19-06-2014
zzp in zorg

ZZP’er in de zorg beter samenwerken

  23.04.2014  /    Categorie: ZZP  /     Tags: ZZP, belasting

Dit artikel is verschenen in de Volkskrant op 23 april 2014 met titel: "Door samen te werken kunnen ZZP’ers Belastingdienst van zich afhouden"

Door: Nanda Troost

ZZP’ers in de zorg die door de Belastingdienst als schijnzelfstandige worden beschouwd kunnen ondernemer blijven als ze gaan samenwerken in coöperaties. Dat stelt de grootste belangenorganisatie van ZZP’ers, ZZP Nederland.

ZZP Nederland (30 duizend leden) is bezig met de oprichting van een landelijk netwerk van regionale zorgcoöperaties. Via zo'n coöperatie sluiten kleine zelfstandigen zelf contracten af en werken ze voor eigen rekening en risico. De coöperatie is dan een serviceorganisatie die ondersteuning levert: een klachtencommissie, opleidingen, bijscholing en bijvoorbeeld ict. De ZZP’ers hebben op deze manier geen verkapt dienstverband met een bemiddelingsbureau zoals nu vaak wel het geval is en waartegen de Belastingdienst hard optreedt.

De Belastingdienst geeft ZZP’ers in de zorg sinds eind vorig jaar geen zogenoemde zelfstandigenverklaring met bijbehorende belastingvoordelen meer omdat de meeste kleine zelfstandigen eigenlijk een verkapt dienstverband hebben. Dat heeft tot onrust onder duizenden ZZP’ers geleid.

In de zorg wordt veel met bemiddelingsbureaus gewerkt die feitelijk als werkgever fungeren. Ze brengen niet alleen patiënt en ZZP’er met elkaar in contact, maar roosteren ZZP’ers in en sturen facturen.

Het ondernemersrisico in een coöperatie stelt zeker wat voor, zegt Johan Zwemmer, docent arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en advocaat bij Stibbe. 'Maar ook de coöperatie moet niet op de stoel van de werkgever gaan zitten. En ze moet niet verzanden in een papieren constructie waarbij blijkt dat er helemaal niets aan opleiding wordt gedaan. Daar prikt een rechter zo doorheen.'

Het is in de zorg voor ZZP’ers vrijwel onmogelijk bemiddelingsbureaus te omzeilen, schrijft ZZP Nederland in een brief aan minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid). Dat komt mede doordat zorgverzekeraars, op een pilot na, niet rechtstreeks zaken doen met individuele ZZP’ers en zij hun cliënten ook niet rechtstreeks een rekening kunnen sturen.

bron: Volkskrant 23.04.2014
zzp

Justitie pakt ondernemer op privékosten

  07.02.2014  /    Categorie: ZZP  /     Tags: ZZP, privekosten

Dit artikel is verschenen Financieel Dagblad op 7 februari 2014 met titel: "Justitie valt binnen bij ondernemer die privékosten zakelijk declareerde"

Justitie heeft na een huisdoorzoeking voor miljoenen beslag gelegd op de woning, luxe auto's en bankrekeningen van een ondernemer uit Renkum.

De 52-jarige man wordt verdacht van belastingfraude door een verbouwing aan zijn privéwoning als zakelijke kosten op te voeren. Ook worden elf aannemers en leveranciers verdacht van valsheid in geschrifte. Vermoed wordt dat zij ten onrechte zakelijk factureerden en onjuiste omschrijvingen gebruikten.

Inval
De inval vond woensdag plaats bij een gecombineerde actie van de fiscale opsporingdienst Fiod en politie. Ook is een bedrijfspand in de gemeente Lingewaard doorzocht.

De eigenaar van de woning en het bedrijfspand, een 52-jarige man uit de gemeente Renkum, wordt verdacht van belastingfraude, valsheid in geschrift en witwassen. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op de woning van verdachte, bankrekeningen, luxe auto's, en de (bedrijfs-)administratie van zijn bedrijven.

Onderaannemers
Vermoed wordt dat de 52-jarige man een woning voor eigen gebruik heeft laten bouwen waarbij diverse (onder-)aannemers en/of leveranciers hun werkzaamheden ten onrechte op naam van het bedrijf van de man gefactureerd hebben. Het totaalbedrag van de valse facturen is vermoedelijk meer dan één miljoen euro. Het belastingnadeel bedraagt vermoedelijk ruim €700.000

Elf (onder-)aannemers en/of leveranciers worden verdacht van het plegen van valsheid in geschrifte en het medeplegen van belastingfraude. Vermoed wordt dat zij ten onrechte zakelijk factureerden en onjuiste omschrijvingen gebruikten. Deze zakelijke facturen werden vermoedelijk door de 52-jarige man gebruikt om belasting te ontduiken. Ook bij de (onder-)aannemers en/of leveranciers is beslag gelegd op bezittingen en de (bedrijfs-)administratie.

Ondernemers mogen alleen zakelijke kosten in mindering brengen op hun winst. Privé-uitgaven op de zaak boeken, drukt de winst en werkt concurrentievervalsend. De Belastingdienst besteedt daarom extra aandacht aan ondernemers die privé-uitgaven op de zaak boeken.

bron: Financieel Dagblad 07.02.2014
zzp

ZZP’er duikt fors onder tarief

  06.02.2014  /    Categorie: ZZP  /     Tags: ZZP, uurtarief

Dit artikel is verschenen op www.deondernemer.nl op 6 februari 2014

Menig zelfstandig ondernemer probeert te overleven door fors te zakken in de uurprijs om zo toch aan de broodnodige opdrachten te komen. Bijna 60 procent van de ZZP'ers werkt zelfs onder het gewenste tarief, zo blijkt uit gegevens van ZZPtarief.nl

57 procent van de ZZP’er heeft in de praktijk een lager tarief dan zijn of haar kostendekkende tarief en 24 procent speelt break-even. Winst boekt 18% van de ZZP’er. Een aanzienlijk deel van de zelfstandig ondernemers (38%) heeft een tarief dat meer dan 25% lager is dan het kostendekkende tarief. Deze groep kan op de lange termijn alleen overleven als zij besparen op pensioen, sociale verzekeringen en ontwikkeling.

Uurtariefmodule
Via de uurtariefmodule op www.zzptarief.nl, een initiatief van Martijn Pennekamp (oprichter www.ikwordzzper.nl) en Arjan van den Born (Hoogleraar Creatief Ondernemerschap aan de Universiteit van Tilburg), zijn sinds 2010 bijna 700.000 berekeningen gemaakt door ZZP’ers om hun kostendekkende tarief te berekenen. Ook opdrachtgevers gebruiken de module om te berekenen wat een ZZP’er kost in relatie tot een werknemer in loondienst.

€ 49,92 per uur
Het gewenste bruto maandinkomen van ZZP’ers is gemiddeld € 2.850,-. Het kostendekkende tarief dat een ZZP’er moet vragen om dat gewenste bruto inkomen ook te kunnen bereiken blijkt € 49,92 per uur te zijn. Dit komt omdat een ZZP’er gemiddeld slechts zo’n 29 uren per week kan declareren bij een klant. De overige tijd, gemiddeld 12 uur per week, gaat op aan onbetaalde werkzaamheden zoals acquisitie, ontwikkeling, administratie en dergelijke.

Bijna € 25.000,-
Verder blijken de kosten voor het uitoefenen van zijn vak hoog te zijn; bijna € 25.000,- per jaar. Deze kosten moet een ZZP’er doorberekenen in zijn of haar tarief.

 • Aan pensioen en verzekeringen is een ZZP’er jaarlijks ongeveer € 8.500,- kwijt waarbij AOV (€ 3.950,-) en pensioenvoorziening (€ 3.750,--) de belangrijkste kostenposten zijn.
 • De beroepskosten zijn gemiddeld zo’n € 16.800,- per jaar.
 • Het grootste bedrag hiervan zijn de vervoerskosten. Auto, trein, vliegtuig en andere transportmiddelen kosten gemiddeld 6300 euro per jaar;
 • Bedrijfshuisvesting kost gemiddeld zo’n € 2.900,- per jaar;
 • Kennisontwikkeling en opleidingen kost gemiddeld € 2.900,- per jaar;
 • Acquisitie en productontwikkeling kost jaarlijks € 1.850,- per jaar;
 • Administratie en fiscale kost zijn gemiddeld € 1.450,- per jaar;
 • Telecommunicatie kosten zijn zo’n € 1.400,- per jaar.
bron: www.deondernemer.nl