Belasting

Omzetbelasting

Btw is de belasting die u betaalt over uw omzet. U berekent de btw in de prijs voor uw producten of diensten. Per maand, kwartaal of jaar doet u aangifte, en betaalt u de btw. Btw die u zelf betaald hebt over zakelijke kosten mag u aftrekken.

Voor wie geldt de btw?
De btw geldt voor de meeste ondernemers. U bent ondernemer als u zelfstandig werkzaamheden uitvoert, en daar inkomsten uit hebt.

Waarover betaalt u btw?
U betaalt btw over uw omzet. Uw omzet is de vergoeding die u in rekening brengt voor de goederen en diensten die u levert. Over sommige goederen en diensten betaalt u geen btw, bijvoorbeeld bij vrijstelling of verlegging van btw. Ook als u zakendoet met het buitenland gelden andere regels.

Uw omzet
Uw omzet is de vergoeding die u in rekening brengt voor de goederen en diensten die u levert. Het omzetbedrag is altijd exclusief btw. Afhankelijk van het btw-tarief dat ervoor geldt, betaalt u hierover een bedrag aan btw.

Kleineondernemersregeling
Hebt u een klein bedrijf en hoeft u maar weinig btw te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor belastingvermindering. Moet u in een jaar minder dan € 1.883 btw betalen? Dan kunt in aanmerking komen voor belastingvermindering. Of u hoeft helemaal geen btw te betalen. U maakt dan gebruik van de kleineondernemersregeling.

In de praktijk betekent dit dat u van de volgende zaken overzichten per tijdvak bijhoudt:
  • facturen die u zelf uitschrijft / ontvangsten
  • facturen die u moet betalen / uitgaven
  • privégebruik van goederen en diensten
Als u zaken doet met het buitenland, houdt u afzonderlijk bij:
  • verwervingen uit andere landen van de Europese Unie
  • ingevoerde goederen uit landen buiten de Europese Unie
  • leveringen aan andere landen van de Europese Unie
  • uitgevoerde goederen naar landen buiten de Europese Unie

Handelt u in gebruikte goederen, kunst, antiek of voorwerpen voor verzamelingen, dan kan de margeregeling van toepassing zijn.