Belasting

Inkomstenbelasting

Iedereen in Nederland betaalt belasting over zijn inkomsten. Werknemers betalen loonbelasting, ondernemers inkomstenbelasting. Tenminste, als de Belastingdienst u ziet als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Is dit niet zo, dan draagt u op een andere manier belasting af over uw inkomsten.

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting of niet?
Bij de start van uw bedrijf meldt u zich bij de Belastingdienst. Die bepaalt of u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Daarvoor gelden verschillende criteria, bijvoorbeeld of u winst maakt en hoeveel tijd u aan uw bedrijf besteedt.

Criteria voor de inkomstenbelasting
Als ondernemer kunt u profiteren van allerlei aftrekposten, zoals zelfstandigen- en startersaftrek. Tenminste, als de Belastingdienst u ziet als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Soms ziet ze uw inkomsten als resultaat uit overige werkzaamheden. De grens is niet altijd even zwart-wit.

Wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? De Belastingdienst bekijkt de volgende zaken:
  • Winst: verdient u geld met uw bedrijf?
  • Zelfstandigheid: bent u degene die de beslissingen neemt?
  • Kapitaal: als ondernemer moet u investeren in uw bedrijf. Heeft u voldoende geld om uw bedrijf te starten en een tijd draaiende te houden?
  • Tijd: hoeveel tijd besteedt u aan uw bedrijf?
  • Klanten: heeft u meerdere klanten?
  • Promotie: hoe maakt uw bedrijf zich bekend naar buiten? Heeft u bijvoorbeeld eigen briefpapier of een logo?
  • Risico: loopt u ondernemersrisico, bijvoorbeeld als klanten niet betalen of als de vraag naar uw producten afneemt?
  • Aansprakelijkheid: bent u aansprakelijk voor schulden van uw bedrijf?

Als u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, betaalt u belasting over uw winst. Met een eenmanszaak of vof kunt u vaak gebruik maken van aftrekposten zoals startersaftrek en zelfstandigenaftrek.

Als u geen ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, maar u bent ook niet in loondienst, dan heeft u resultaat uit overige werkzaamheden. U kunt dan kiezen of u uw inkomsten laat belasten via het winst- of loonbelastingsysteem.