Administratie

Administratie algemeen

Bedrijfsadministratie

Elk bedrijf of organisatie heeft een financiële administratie nodig van zijn inkoop, verkoop en bankafschriften. De financiële administratie staat centraal in elk bedrijf. Middels de boekhouding houdt u het overzicht en wordt zichtbaar of en hoeveel geld er verdiend wordt.

Veel mensen zien dit als een vervelende verplichting en willen liever alleen met hun werk bezig zijn. Wij helpen daarom bij het opzetten de administratie en het hanteerbaar houden ervan door deze geheel uit handen te nemen, of door u ermee te begeleiden. Wij zorgen voor inzichtelijke kwartaal- en jaarrapportages waaruit duidelijk wordt hoe het bedrijfsresultaat tot stand is gekomen.

Jaarrekening en tussentijdse rapportages

Iedere eenmanszaak, zzp’er, v.o.f, maatschap, vereniging, stichting of BV heeft een jaarrekening nodig. In de jaarrekening (Balans en Verlies- en Winstrekening) staat hoe uw bedrijf of organisatie het afgelopen jaar heeft gedraaid. Hoe was de omzet, wat waren de kosten en de winst. Het is natuurlijk van groot belang dat de jaarrekening een betrouwbaar beeld geeft van uw resultaten en begrijpelijk is, omdat deze ook de basis vormt van de aangifte Inkomsten- of Vennootschapsbelasting en de Omzetbelasting.

A&A Cadena levert een betrouwbare en inzichtelijke jaarrekening die u zal helpen in het nieuwe jaar. We laten u meedenken over uw jaarrekening. De jaarrekening wordt aangepast aan wat u in u specifiek zichtbaar wilt hebben We spreken de jaarrekening grondig met u door en evalueren het afgelopen jaar.

Loonadministratie

Als er personeel in het bedrijf is of wordt aangenomen dient er ook aangifte loonheffing gedaan te worden. >A&A Cadena neemt de salarisadministratie van het personeel eventueel volledig uit handen. U geeft maandelijks de wijzigingen door in bijvoorbeeld het aantal contracturen of in het salaris en wij zorgen voor de rest. Verder ontvangt u elke maand de loonstroken en informatie over de verschuldigde loonheffing. De aangifte loonheffing wordt elke maand elektronisch door ons ingediend.

Ook voor vragen of advies op het gebied van de salarisadministratie kunt u bij ons terecht. Zoals bijvoorbeeld over sociale lasten, reiskosten, onkostenvergoedingen, zorgverzekeringswet, afdrachtverminderingen, vakantiegeld, stagiaires, werkgeverslasten en de eerstedagsmelding. Ook helpen wij bij het opstellen van arbeidscontracten.