Administratie

Urenverantwoording

Als beginnend zelfstandige ondernemer of ZZP’er wilt u natuurlijk wel in aanmerking komen voor de zelfstandigen- en de startersaftrek. Eén van de criteria waaraan u daarbij moet voldoen van de Belastingdienst voor deze zelfstandigen- of startersaftrek is het urencriterium. Dit houdt in dat u minimaal 1.225 uur per jaar besteedt aan uw bedrijf. U moet deze uren ook aannemelijk kunnen maken. Met andere woorden, u moet een goede urenadministratie bijhouden en bewaren als bewijs voor de fiscus.

Per kalenderjaar moet u minimaal 1225 uur werkzaamheden verrichten voor uw bedrijf. Heeft u meerdere bedrijven, dan telt u de daarvoor gewerkte uren bij elkaar op. Er wordt echter niet herrekend naar jaarbasis. Dus ook als u later in het jaar begint, bijvoorbeeld omdat u starter bent, moet u nog steeds aan het minimaal vereiste aantal uren zien te komen.

Daarnaast moet u meer dan 50% van uw totale arbeidstijd besteden aan uw onderneming(en). De werkzaamheden die u verricht in bijvoorbeeld loondienst, mogen dus niet de overhand krijgen.

Welke werkzaamheden mag u meetellen?
Alle directe en indirecte werkzaamheden die u verricht in het belang van uw bedrijf vallen onder het urencriterium. Of deze werkzaamheden vanuit ondernemersoogpunt verstandig zijn, is daarbij niet van belang. Ook niet of ze productief zijn, of improductief. U bepaalt zelf hoe u uw bedrijf runt, de Belastingdienst mag niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Belangrijk is wel dat u de uren kunt verantwoorden.

Voorbeelden van werkzaamheden:

  • Voorbereiding op een opdracht;
  • Uitvoering;
  • Reizen: naar de opdrachtgever, maar ook woon-werkverkeer.
  • Administratie: boekhouding, facturen schrijven, rekeningen betalen;
  • Acquisitie: contact met potentiële en bestaande klanten, opdrachten binnenhalen, adverteren;
  • Scholing: cursussen of opleiding volgen, vakliteratuur bijhouden;
  • Werkruimte: onderhouden van pc's, kantoor opruimen.

Zorg voor een goede urenadministratie
Bij een eventuele inspectie van de Belastingdienst moet u kunnen aantonen dat u daadwerkelijk aan het urencriterium hebt voldaan. Een goede urenadministratie is daarbij van essentieel belang. Dit kan in de vorm van een agenda of in een apart overzicht in een spreadsheet-programma.