Administratie

Hoe maak je een factuur

Facturen zijn de basis voor uw omzet en de berekening van de btw. De facturen worden ook gebruit door de Belastingdienst om te bepalen hoeveel btw er moet worden afgdragen. Daarom worden er wettelijke eisen aan wat u op een factuur zet, wanneer u ze verstuurt en aan wie.

De factuur moet enkele vaste elementen bevatten, om aan de eisen van de wet omzetbelasting te voldoen:

 • naam en adresgegevens van uw eigen onderneming;
 • het omzetbelastingnummer van uw onderneming;
 • het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel;
 • naam en vestigingsplaats van de klant of opdrachtgever;
 • een uniek factuurnummer;
 • de factuurdatum;
 • omschrijving van wat u levert of van de dienst die u verricht, en de datum waarop levering of dienst plaatsvond;
 • de prijs exclusief btw en inclusief btw;
 • het te betalen bedrag aan btw;
 • het BTW-nummer van de afnemer, wanneer er sprake is van verlegging van de omzetbelastingheffing naar de afnemer binnen de EU;

Daarnaast zijn er elementen die niet verplicht maar wel handig en verstandig zijn:

 • het IBAN-nummer van uw bankrekening voor overmaking vanuit het buitenland;
 • de betalingstermijn

Van elke factuur die u verstuurt, moet u een kopie bewaren in uw administratie. De eisen aan elektronische facturen zijn overigens hetzelfde als die voor papieren facturen. Let op: als u per 1 januari 2013 een verkeerde factuur uitschrijft, dan kunt u een boete krijgen van maximaal € 4.920,-.