Nieuws 2013

zzp

Niks geregeld? Dat wordt hamburgers bakken

  07.12.2013  /    Categorie: Pensioen, ZZP  /     Tags: ZZP, belasting, pensioen

Dit artikel is verschenen in het NRC Handelsblad van zaterdag 7 december 2013 op pagina 16 & 17

Pensioen

Slechts de helft van de ZZP’ers doet ‘iets’ aan pensioenopbouw. Als dat zo blijft, is er straks een grote groep arme ouderen. ZZP-organisaties willen nu een pensioenregeling voor ZZP’er.

Door Friederike de Raat

ZZP’er die hun pensioen (nog) niet hebben geregeld zijn eerder regel dan uitzondering. Slechts de helft van de naar schatting 500.000 fulltime werkende ZZP’ers in Nederland doet ‘iets’ aan pensioenopbouw, aldus Stichting ZZP Nederland. Het is nu eenmaal niet het eerste waar je aan denkt als je voor jezelf gaat beginnen, zegt voorzitter Maarten Post. „Veel zelfstandigen nemen zich voor geld opzij te gaan zetten ‘als ze later veel verdienen’. Mijn ervaring is dat dat er vaak niet van komt.”

Als mensen niks moeten, doen ze ook niks, is ook de ervaring van Mark Boumans, beleidsjurist bij pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM. Als promovendus bij het Expertisecentrum Pensioenrecht van de VU doet hij onderzoek naar de pensioenpositie van zelfstandigen. „Het is geen kwestie van onwil. Je kunt het vergelijken met een donorcodicil: veel mensen willen wel, maar moeten het nog regelen.”

Maar er zijn meer redenen waarom zelfstandigen geen toereikend pensioen opbouwen: veel ondernemers hebben niet de discipline om er hun hele arbeidzame leven voldoende voor te sparen. Ook maken zelfstandigen nogal eens een verkeerde inschatting van het bedrag dat ze na hun pensionering nodig hebben om op dezelfde voet verder te kunnen leven. En niet iedereen zet zijn geld even slim opzij – denk aan woekerpolissen.

Gepensioneerden in armoe
De gevolgen worden gevoelig zichtbaar in cijfers die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eerder dit jaar naar buiten bracht: van alle ZZP’ers die in 2010 meer dan 15 uur per week aan hun bedrijf besteedden, ontvangt een kwart na pensionering minder dan 50 procent van het huidige brutojaarinkomen. Tweederde van die groep krijgt zelfs helemaal geen pensioen. Nog eens een kwart van alle fulltime werkende ZZP’ers krijgt na pensionering 50 tot 70 procent van het brutojaarinkomen. Dat lijkt mooi, maar iets meer dan de helft van deze groep moet het doen met alleen AOW. Dat is geen vetpot.

Amerikaanse toestanden
De inkomenspositie van de toekomstige gepensioneerde zelfstandigen baart het ministerie en ZZP Nederland zorgen. „Als de pensioensituatie van zelfstandigen zo slecht blijft en hun aantal verder stijgt, krijgt Nederland op den duur te maken met een grote groep ouderen met een laag besteedbaar inkomen, zegt Maarten Post van Stichting ZZP Nederland. „Daar willen we wat aan doen, want armoede is slecht voor die gepensioneerden én voor de maatschappij.” Boumans van PGGM ziet Amerikaanse toestanden voor zich: „Ouderen die tot op hoge leeftijd hamburgers moeten bakken of schoonmaken omdat ze niets of nauwelijks iets voor hun oude dag geregeld hebben.”

Door de zorgwekkende financiële toekomst van veel ZZP’ers praatten Stichting ZZP Nederland en andere zzp-organisaties in 2012 met staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken, PvdA) over een pensioenregeling voor ZZP’ers. Inmiddels is er een plan, met als hoofdlijnen: geen verplichte deelname, geen vaste premie per maand, uitkeringsduur tien, vijftien of twintig jaar, stoppen met werken tussen je 60ste en je 70ste, en bij overlijden gaat het opgebouwde pensioen naar de nabestaanden.

„We hebben gekozen voor vrijwillige deelname en vrijwillige inleg”, aldus Post van ZZP Nederland. „Omdat een ZZP’er in een slecht jaar weinig premie kan inleggen en in goede tijden juist meer. Door een collectieve regeling deel je de risico’s en de kosten, maar kun je ook samen een hoger rendement behalen tegen lagere kosten.”

Verplicht pensioen
Nadelen zijn er ook: het fonds kan geen garanties geven over de hoogte van het uit te keren pensioen. Post: „Als we dat wel zouden doen, zouden we een buffer moeten aanleggen en dat zou leiden tot hogere kosten voor de deelnemers en dus uiteindelijk tot een lager rendement.”

Heel belangrijk is volgens Post dat het opgebouwde pensioen in de nieuwe regeling is geborgd: de bestaande pensioenproducten voor ZZP’ers worden door de fiscus beschouwd als vermogen in box 3. Dat betekent dat je opgebouwde (pensioen)geld bij faillissement opeisbaar is door derden en dat het wordt meegeteld als vermogen bij het aanvragen van een uitkering, waardoor je er mogelijk niet voor in aanmerking komt. In deze regeling is het pensioen niet opeisbaar.

Mark Boumans van PGGM geeft de voorkeur aan een pensioenvoorziening voor zelfstandigen met een wat meer verplicht karakter, „om ze tegen zichzelf te beschermen”. „Diverse commerciële aanbieders hebben pensioenproducten voor zelfstandigen geïntroduceerd, maar die kwamen niet van de grond omdat het vrijwillig was.” Boumans zou wel graag de eigen verantwoordelijkheid voor zelfstandigen handhaven. „Je kunt denken aan een verplichte basis met een vrijwillige aanvullende regeling. Dan kun je je pensioenopbouw beter afstemmen op je behoeften.”

Maarten Post van Stichting ZZP Nederland blijft optimistisch. Als Klijnsma binnenkort haar fiat geeft aan de pensioenregeling voor zelfstandigen, kan die binnen een jaar in werking treden, denkt hij. „We hopen nog te kunnen regelen dat oud-werknemers hun pensioen uit loondienst kunnen meenemen naar het nieuwe fonds. Ook zou het mooi zijn als zelfstandigen bij arbeidsongeschiktheid een deel van hun pensioenopbouw mogen vrijmaken.”

Is de nieuwe regeling dé oplossing voor de dreigende inkomensdaling onder gepensioneerde zelfstandigen? Post: „Ik hoop dat we een kwart van alle volledig werkende zzp’ers meekrijgen.”

Pensioenopbouw

5 keer sparen voor pensioen

1. ‘Oude’ pensioenfonds
Als een ZZP’er in loondienst is geweest, kan hij in sommige gevallen aangesloten blijven bij zijn ‘oude’ pensioenfonds. Van deze mogelijkheid wordt weinig gebruikgemaakt, omdat het duur is. Voordeel: het fonds en zijn pensioenregeling zijn bekend. Nadeel: duur, want het deel van de premie dat de werkgever betaalde, vervalt. De zelfstandige moet daardoor de hele premie betalen, vaak ruim 20 procent van zijn inkomen. Die is aftrekbaar, maar reken toch op 10 procent. Ander nadeel is dat je er maximaal tien jaar kunt blijven na vertrek uit loondienst.

2. Lijfrentepolis
In één keer een som geld sparen of beleggen, die later gefaseerd wordt uitgekeerd. Voordeel: je bepaalt zelf hoeveel geld je inlegt. De premie is aftrekbaar. Vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Nadelen: hoge kosten. De beleggingen kunnen nadelig uitpakken. Bovendien kun je het sparen niet even opschorten, je móét inleggen, al kan soms een ‘premievakantie’ worden afgesproken.

3. Banksparen
Via banksparen kan fiscaal aantrekkelijk bij een bank worden gespaard voor pensioen. Net als bij lijfrente is de premie aftrekbaar en de uitkering belast. Verschil is dat banksparen bij een bank moet worden afgesloten en lijfrente bij een verzekeraar. Voordeel: Transparanter dan lijfrentepolis. Je ziet elk jaar op je rekening wat je hebt opgebouwd en betaald. Premie aftrekbaar. Vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Geld dat je inlegt bij banksparen is overdraagbaar aan nabestaanden. Nadeel: je stelt de fiscale afrekening uit, maar niet af.

4. Fiscale reserve
Een fiscale voorziening voor zelfstandigen waarbij een deel van de winst buiten de belasting kan worden gehouden. Met dit belastingvrije bedrag kunnen op de pensioendatum lijfrente-uitkeringen worden gekocht. Voordeel: over een deel van de winst hoeft geen belasting te worden betaald. Nadeel: als het niet in pensioen wordt omgezet, vervalt het belastingvoordeel. In dat geval zijn er twee consequenties: (1) er moet een belastingclaim worden terugbetaald en (2) men heeft geen pensioen opgebouwd.

5. Individueel sparen
Je zet zelf geld opzij op een rekening. Voordeel: je loopt geen risico, je weet precies hoeveel je hebt. Geen fiscale rompslomp. Nadelen: de inflatie kan je spaarpot uithollen en als de rente zo laag blijft, schiet het sparen niet echt op. Een ander nadeel is dat je geen fiscale aftrek hebt gedurende de looptijd. Je betaalt vermogenrendementsheffing boven de vrijstelling van 21.139 euro.

 

bron: Dit artikel is verschenen in het NRC Handelsblad van zaterdag 7 december 2013 op pagina 16 & 17
zzp

Wil de echte ZZP’er nu opstaan?

  30.11.2013  /    Categorie: Belasting, ZZP  /     Tags: ZZP, belasting, inkomen

Nederland telde eind september 794.000 zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Althans, volgens het CBS. Sommige instellingen komen veel lager uit, de Belastingdienst weer iets hoger. Zo rekent de fiscus ook de 150.000 zelfstandigen mee die een eigen bv hebben, maar geen personeel. Maar adviesorgaan SER vindt alleen zelfstandigen met een eenmanszaak, de zogeheten IB-ondernemers, echte zzp’ers. Een raar onderscheid, want veel directeuren-grootaandeelhouders zonder personeel doen hetzelfde werk als de IB-ondernemer met een eenmanszaak.

ZZP’ers zijn er in vele soorten en maten, afhankelijk van de definitie die je kiest. Zo is er de ‘klassieke’ ZZP’er — de ouderwetse middenstander — en de ‘nieuwe’: de interimmer, ontwerper of ICT’er die zich op uurtarief laat inhuren en alleen zijn menselijk kapitaal inzet.

Schijn-ZZP’er
De ‘hybride’ ­ZZP’er heeft een baan naast zijn onderneming, of vaker, een onderneming naast zijn baan (de hobby-ZZP’er) en de ‘ondernemende’ ZZP’er wil zo snel mogelijk doorgroeien naar een grote onderneming. De stukadoor en de schilder zijn ZZP’er, de ­fotograaf en de tekstschrijver, maar ook de accountant en de specialist.

Voor jezelf beginnen was het helemaal. Tot de crisis uitbrak en veel zelfstandigen ineens werkende armen bleken die alleen overleven dankzij fiscale vrijstellingen. Vooral de ‘schijn’-ZZP’er krijgt het nu te verduren: de zelfstandige die eigenlijk niet zelfstandig is maar een verkapte werknemer. Thuiszorgondernemingen of bouwbedrijven ontslaan werknemers om ze als zelfstandige weer in te huren. Dat scheelt al snel 30% werkgeverslasten. Veel schijn-­ZZP’ers zijn gedwongen ZZP’ers, maar niet elke gedwongen ZZP’er is een schijn-ZZP’er. Timmerman De Kamper is een echte zelfstandige, met verschillende klussen en opdrachtgevers.

Hybride zelfstandige
Schijnzelfstandigheid komt niet alleen voor onder alfahulpen of Roemeense bouwvakkers, maar ook aan de bovenkant van de markt. Managers, medisch specialisten of tv-presentatoren die zich via hun bv verhuren en jarenlang voor hetzelfde bedrijf werken zonder ondernemersrisico te lopen. Waar aan de onderkant van de markt de fiscale voordelen in de zakken verdwijnen van de voormalige werkgever, is het belastingvoordeel aan de bovenkant voor de schijnzelfstandige zelf.

Dé zzp’er bestaat niet, roepen alle deskundigen. Maar ze hebben wel allemaal een idee wat een échte ZZP’er is. ‘Wij zijn er voor de ondernemende ZZP’er,’ zegt Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw. Het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) mikt op de ‘bewust economisch zelfstandige’. FNV Zelfstandigen onderscheidt de onzelfstandig (of schijn)zelfstandige, de bewust zelfstandige, de hybride zelfstandige en de topzelfstandige, met bv. Bureau Panteia, dat onderzoek doet naar ­ZZP’ers, heeft wel eens geprobeerd een clustering van ZZP’ers te maken. ‘We kwamen er niet uit’, bekent onderzoeker Nardo de Vries.

Zelfstandigenaftrek
Een goede definitie van de ZZP’er is meer dan een leuke intellectuele oefening. Het gaat om belastinggeld. Voor de zelfstandige zonder personeel zijn leuke fiscale voordeeltjes weggelegd. De zogenoemde IB-ondernemer (de eenmanszaak) heeft recht op maximaal € 9400 ondernemersaftrek en 14% mkb-winstvrijstelling voordat hij belasting gaat betalen. De dga met een eigen bv betaalt geen 52% inkomstenbelasting over zijn topinkomen, maar kent een totale belastingdruk van iets meer dan 40%.

De fiscale voordelen voor zelfstandigen zijn in de loop der jaren steeds ruimer geworden. De zelfstandigenaftrek werd in 1971 bedacht om kleine middenstanders meer investeringsruimte te geven. De inkomenssteun wordt nu vooral verdedigd met het argument dat ondernemers meer risico lopen. Er zijn vrijstellingen voor kleine investeringen en oudedagsvoorzieningen. In 2007 kwam daar de mkb-winstvrijstelling bij om het fiscale gat tussen bv en IB-ondernemer niet te groot te laten worden. Zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling kosten samen alleen al bijna € 2 mrd aan belasting.

Aan de onderkant van de markt
Vanaf de jaren negentig heeft de politiek het zzp-schap stevig gestimuleerd. Iedereen moest ‘ondernemen’. Zelfs werklozen werd aangeraden voor zichzelf te beginnen, zonder dat er duidelijke regelgeving was of werd nagedacht over de consequenties voor de arbeidsmarkt.

Nu wil de politiek weer af van al die ­ZZP’ers. Ze kosten veel belastinggeld en leveren de maatschappij weinig op. Veel ­ZZP’ers rommelen aan de onderkant van de markt en overleven alleen dankzij fiscale vrijstellingen, waardoor ze nauwelijks belasting betalen. Voor hen geldt bijna bruto = netto. Ze zijn heel kwetsbaar. Tegen arbeidsongeschiktheid zijn deze ZZP’ers zelden verzekerd en evenmin bouwen ze pensioen op. Als ze ziek en oud zijn, komen ze voor rekening van de maatschappij, is de vrees van de politiek.

Geen enkele ambitie
De politiek wil dan ook af van de marginale zelfstandigen. Ze zouden onterecht een beroep doen op voorzieningen voor ‘echte’ ondernemers. Dat was ook de reden waarom de zelfstandigenaftrek op de nominatie stond te worden afgeschaft. Dat is van de baan, voorlopig. Ook de politiek lijkt te beseffen dat het niet zinvol is in deze economische tijden marginale zelfstandigen de nek om te draaien zonder dat ze een alternatief hebben. De kans dat ze een baan vinden is erg klein.

Vanuit de verwachting dat zzp’ers voor innovatief elan in de samenleving zouden zorgen was fiscale stimulering goed. De kleine ondernemers zouden de nieuwe Googles en Apples worden. Dat viel tegen. Vooral de ‘nieuwe’ ZZP’ers, die de laatste twee decennia op de markt zijn gekomen, hebben geen enkele ambitie hun bedrijf te laten groeien door personeel aan te nemen. Ze willen vrijheid en als het even kan meer verdienen dan in loondienst. Veel mensen vinden deze ZZP’ers helemaal geen ondernemers.

Belastingvoordelen
‘Er zijn weinig bewijzen dat ZZP’ers bovengemiddeld innovatief zijn’, zegt de Utrechtse hoogleraar ondernemerschap en innovatie Erik Stam. ‘Vanuit dat oogpunt hoef je zzp’ers niet te subsidiëren. Ze vormen wel een belangrijke flexibele schil op de arbeidsmarkt. Die hoef je niet per se te subsidiëren met zelfstandigenaftrek, maar zolang de sociale zekerheid voor zelfstandigen nog zo slecht is geregeld, is een belastingvoordeel een goede “second … best”-oplossing.’

De schijnzelfstandigen liggen het meest onder vuur. Maar ook de zelfstandigen die vrijwillig voor het vrije bestaan hebben gekozen en voldoen aan de criteria van de Belastingdienst, maar weinig omzet draaien, moeten voor hun fiscale voordelen vrezen. Waarom kansloze ZZP’ers met belastingvoordelen in leven houden? En moeten deeltijd-ZZP’ers en hobby-ZZP’ers met de veiligheid van een baan in loondienst belastingvoordelen hebben die zijn bedoeld om ondernemersrisico’s af te dekken?

VAR
De Belastingdienst probeert misbruik te voorkomen door eisen te stellen aan het aantal uren dat in de onderneming wordt gestoken, het aantal opdrachtgevers en de relatie tussen opdrachtgever en zelfstandige. De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) moet helpen onderscheid te maken tussen echte ZZP’ers en ‘de rest’. Maar de criteria blijken in de praktijk lastig te controleren. Nog niet de helft van de ZZP’ers heeft een VAR.

‘We moeten af van die hele definitiekwestie’, vindt Esther Raats, voorzitter van het zelfstandigenplatform PZO en lid van de Sociaal-Economische Raad. ‘Laten we een minimumomzet vaststellen waaraan je moet voldoen om als ZZP’er in aanmerking te komen voor fiscale voordelen. Daar mag je een paar jaar onder zitten, als starter, of in slechte tijden, maar als dat te lang duurt, ben je geen professioneel zelfstandige. Met zo’n omzetgrens ben je af van al die onduidelijke regels, zoals het urencriterium en het aantal opdrachtgevers.

Maatchappelijke discussie
De VAR kan verdwijnen en de schijnzelfstandige weet waar hij aan toe is. Wie voor eigen rekening en risico genoeg verdient is bewust economisch zelfstandige. Voor die groep moeten de fiscale voordelen, zoals de zelfstandigenaftrek, behouden blijven.’

Aan de vraag hoe hoog de omzetgrens moet zijn, wil Raats zich niet branden. ‘Dat is onderwerp van maatschappelijke discussie. Een ondernemer moet zijn oudedagsvoorziening en pensioen kunnen betalen. Je kunt denken aan omzetten per sector, vanwege het inkomensverschil tussen de kunstenaar en de ICT’er. Het belangrijkst is dat je een harde grens hebt. Daaronder moet je zelf weten of je wilt doorgaan als zelfstandige, maar dan heb je geen recht op belastingvoordelen.’

 

bron: http://fd.nl/ondernemen/324980-1311/wil-de-echte-zzper-nu-opstaan
nieuws

Als ondernemer al over op IBAN?

  30.11.2013  /    Categorie: Administratie  /     Tags: ZZP, administratie

Europa is op weg naar één gezamenlijke betaalmarkt (SEPA= Single Euro Payments Area). Binnen Europa kun je vanaf 1 februari 2014 straks overal op dezelfde manier betalen. Dat betekent dat alle betaalproducten geschikt moeten zijn voor Europees betalingsverkeer.

Wat betekent dit voor u?

Op alle plekken waar eerst uw huidige rekeningnummer werd vermeld, komt u nu uw IBAN tegen. Ook wordt u op steeds meer plaatsen gevraagd om uw IBAN in te vullen.

Internet Bankieren
Wanneer u bevoegd bent om betalingen te doen, kunt u voortaan in het menu kiezen uit 3 opties: Binnenlandse betaling: voor een betaling binnen Nederland.Europese betaling: voor een buitenlandse betaling in euro's.Wereld betaling: voor een buitenlandse betaling in een andere valuta dan in euro's.
Daarnaast zijn de meeste schermen en de adresboeken in Internet Bankieren geschikt gemaakt voor het invullen van het IBAN en kunt u periodieke Europese betalingen instellen.

Overige wijzigingen
Ook in brieven, formulieren en overeenkomsten vindt u voortaan uw IBAN terug of wordt u gevraagd uw IBAN in te vullen. Daarnaast wordt het IBAN ook vermeld op uw Financieel Jaaroverzicht.

De tijd dringt! Waar moet u zelf rekening mee houden?

  • Breng tijdig uw klanten op de hoogte van uw IBAN.
  • Pas uw facturen, briefpapier en andere correspondentie waar uw rekeningnummer op staat aan.
  • Zet alle rekeningnummers die in uw administratie zijn opgenomen, om naar IBAN. Bijvoorbeeld rekeningnummers van medewerkers, klanten, leveranciers, donateurs.
    Vindt u het handig om grote bestanden rekeningnummers in één keer om te zetten naar IBAN, dan kunt u gebruik maken van de ibanbic service .
  • Op www.overopiban.nl/toolkit-voor-bedrijven vindt u een aantal hulpmiddelen die u kunt gebruiken bij de overgang naar IBAN.
  • Wilt u snel inzichtelijk krijgen met hoeveel werk en tijd úw organisatie rekening moet houden? Doe dan de IBAN Impact-Check .

 

jaarrekening hulp

Jaarrekening Hulp app

  07.09.2013  /    Categorie: Administratie, jaarrekening  /     Tags: ZZP, administratie, jaarrekening

Met deze app leer je je eigen jaarrekening beter lezen en begrijpen en krijg je antwoord op veel gestelde ondernemersvragen.

De app is gratis verkrijgbaar voor Android, iPhone, Windows Phone en BlackBerry.

Naar app

zelfstandigenaftrek

Afschaffen zelfstandigenaftrek ZZP onacceptabel

  08.08.2013  /    Categorie: Belasting, ZZP  /     Tags: ZZP, belasting, inkomen

Deze week was er veel rumoer over de lastenverzwaring voor ZZP’ers die het kabinet voor ogen heeft. Hoewel het plan ook al in juni voor veel ophef zorgde heeft het Financieel Dagblad (in komkommertijd) het afschaffen van de zelfstandigenaftrek opnieuw onder de aandacht gebracht.

Onzinnige inkomensvergelijking
In het artikel wordt een inkomensvergelijking gemaakt tussen werknemers en ZZP’ers. Waarom is onduidelijk, want ZZP’ers zijn nu eenmaal bewust geen werknemers. Ze zijn zelfstandig en handelen voor eigen rekening en risico. Bovendien hebben we het in de vergelijking over een inkomensgroep van € 20.000,- die zich probeert staande te houden. Hieruit mag niet geconcludeerd worden dat iedere ZZP’er zielig is of profiteur van belastingvoordelen is. Het tegendeel is waar, verreweg de meeste zelfstandigen hebben een leuk inkomen. Vergelijkingen kun je maken zoals je wilt en de voorstelling van het FD is helaas zeer eenzijdig.

In het FD is geen rekening gehouden met de verzekeringen die de zelfstandige moet afsluiten voor arbeidsongeschiktheid en sparen voor een normaal pensioen. Ook wordt vergeten dat zelfstandigen geen inkomensgarantie hebben zoals werknemers en niet betaald worden als met vakantie gaan of als ze een tijdje ziek zijn. Daarnaast zijn zelfstandigen sterk afhankelijk van het aanbod van opdrachten, in de huidige economie staat het aantal opdrachten zwaar onder druk en zijn de tarieven beduidend lager. Dat heet ondernemersrisico, daar klaagt niemand over. Veel zelfstandigen in de vergeleken lage inkomensgroep werken liever dan thuis te zitten met een uitkering.

Schijnconstructies worden zo niet opgelost
Als het kabinet denkt dat door het verlagen van de belastingvoordelen schijnconstructies zullen verminderen hebben wij toch zeer onze twijfels over de kwaliteit van onze regering. In het regeerakkoord is geschreven over de noodzaak om schijnzelfstandigheid terug te dringen en daar wringt misschien wel de schoen. Schijnzelfstandigen bestaan niet, foute werkgevers die hun personeel weten te verleiden om als zelfstandige te gaan werken wel. Daar ligt de pijn en deze foute werkgevers pak je niet aan met een belastingverhoging bij de zelfstandigen. Of anders gezegd: we mogen best trots zijn op de zelfstandigen die nu werken in plaats van een uitkering te ontvangen en mogen deze groep niet afstempelen als belastingprofiteurs. Bovendien voorkomt deze groep zelfstandigen dat we nog veel hogere werkloosheidscijfers en uitkeringen zouden hebben.

Binnen de schijnconstructies is een grote groep zelfstandigen werkzaam die op grove manier misbruikt worden door koppelbazen en bemiddelaars. Polen, Roemenen, Bulgaren en vele andere nationaliteiten werken hier officieel als zelfstandige terwijl men niet eens weet dat ze zelfstandig zijn. Ook een aantal grote nationale bedrijven maakt op grote schaal misbruik van hun monopoliepositie, vaak met medeweten en goedkeuring van onze overheid en Belastingdienst. Het zou goed zijn als de overheid en de politiek zich eens achter het oor gaan krabben en daar een oplossing voor zoeken.

Stimuleren zelfstandigen en nu weer afstraffen
De overheid en politiek waren jarenlang trots op het stijgend aantal zelfstandigen. Oud-premier Balkenende riep al voortdurend dat de VOC-mentaliteit terug moest komen. Die trend is doorgezet, werklozen werden te pas en te onpas gestimuleerd om zelfstandig te worden in plaats van hun recht op een uitkering te behouden. “Je verdient wel minder maar daar staan leuke voordelen tegenover zoals het belastingvoordeel’ was ongeveer het enige argument dat het UWV gebruikte. Nu een grote groep aan dit verlangen heeft voldaan moeten ze blijkbaar weer afgestraft worden door de zelfstandigenaftrek te laten verdwijnen.

Werknemers zonder vast dienstverband
Ook de flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft het aantal zelfstandigen fors omhoog gebracht. Werkgevers willen zo weinig mogelijk vast personeel in dienst en gaan veelal over op tijdelijke contracten die ze na drie keer niet verlengen. Mensen staan na drie arbeidscontracten weer op straat omdat de werkgever in onzekere tijden het arbeidsrisico en de financiële gevolgen van de sociale zekerheid niet aandurven. Het gevolg hiervan is dat werkgevers overgaan op detachering en ZZP-(schijn)constructies. Als je schijnconstructies echt wilt bestrijden dan ligt hier een mooie uitdaging voor het kabinet.

Merendeel ZZP’ers gelukkig
De negatieve tendens van pers en politiek is er blijkbaar op gericht om zoveel mogelijk schrijnende verhalen te schrijven of te geloven. Het tegendeel is gelukkig waar: verreweg het merendeel van de zelfstandigen is gelukkig met de huidige situatie. Ze werken in vrijheid, als ondernemer en zijn niet meer afhankelijk van allerlei tussenmanagers in het bedrijfsleven. Daarnaast verdienen ze een aardige boterham en zijn ze bezig met het uitoefenen van hun vak waarin ze zichzelf kunnen zijn. Belastingregels aanpassen Blijkbaar moet heel Nederland inleveren omdat de overheid de uitgaven niet onder controle heeft. Niemand vindt het leuk om te moeten inleveren, ook zelfstandigen niet. Als je als zelfstandige met een zeer leuke winst thuiskomt is het inleveren van een aftrekpost zoals de zelfstandigenaftrek niet zo heel spannend voor je besteedbaar inkomen, maar met de aangekondigde plannen wordt juist de groep zelfstandigen geraakt die het absoluut niet kunnen missen.

Vanuit Stichting ZZP Nederland pleiten we al jaren voor een bevredigende aanpassing op de zelfstandigenaftrek, het urencriterium, de VAR-verklaring, btw in de zorgsector en de vele onnodig belemmerende overheidsmaatregelen. Dat verlaagt ook nog eens de overheidsuitgaven. Nu ZZP Nederland is uitgegroeid tot de grootste zelfstandigenorganisatie worden we graag aangehoord, maar om nu te zeggen dat de uitvoerende overheid er iets mee doet? De politiek is van goede wil, zeker in verkiezingstijd, maar veel verder komt men niet in Den Haag. Uiteindelijk lijkt het wel of de uitvoerende overheid de touwtjes in handen heeft in plaats van regering en Tweede Kamerleden.

Gaan we naar het Malieveld?
De groep zelfstandigen die zich aansluit bij een zelfstandigenorganisatie is sterk groeiende. Dat biedt mogelijkheden om een krachtige stem te laten horen in politiek Den Haag. Misschien moeten we met 800.000 zelfstandigen maar eens in Den Haag het Malieveld op of het plein bij de Tweede Kamer vol laten stromen om meer begrip te krijgen voor de positie van ondernemende zelfstandigen?

 

Johan Marrink en Maarten Post
Stichting ZZP Nederland
Bron: Stichting ZZP Nederland | Datum van publicatie: 08-08-2013